RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/05/20

  (26/2015) Zawarcie istotnej umowy

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 20 maja 2015 r. podpisał umowę najmu powierzchni biurowej.

  Przedmiotem umowy jest wynajem lokalu biurowego w Warszawie (Mokotów) o powierzchni biurowej ok. 2.450 m2. Umowa została zawarta na okres 7 lat z opcją przedłużenia. Okres najmu rozpocznie się w II kwartale 2017. Wartość umowy najmu przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.

  Podstawa prawna:
  § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI