RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/05/21

  (27/2015) Podpisanie dokumentu ustalającego ramy prowadzenia rozmów w sprawie nabycia 100% udziałów w sp. z o.o.

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej "Emitent" lub "MEDIACAP") informuje, że w dniu 21 maja 2015 r. podpisał z osobami trzecimi, niepowiązanymi z MEDIACAP, dokument ustalający ramy prowadzenia rozmów w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność podstawową w segmencie reklama i badania.

  Strony uzgodniły, że będą kontynuować, na zasadzie wyłącznej, negocjacje w celu ustalenia wszystkich istotnych warunków transakcji, w tym sposobu jej wykonania, przeprowadzenia niezbędnych rozliczeń z podmiotami trzecimi oraz zabezpieczenia wykonania zobowiązań związanych z transakcją. W czasie rozmów będzie prowadzone badanie prawne, finansowe oraz operacyjne przedmiotu potencjalnej transakcji. Dokument nie ma charakteru umowy przedwstępnej według Kodeksu Cywilnego.

  Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

  Raport w systemie EBI