RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/10/06

  (17/2015) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 06.10.2015 r

  Zarząd MEDIACAP SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na NWZA w dniu 06.10.2015 r.

  1) Posella Limited.:
  Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA - 5 950 661,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 5 950 661,
  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) - 36,90 %,
  Udział w liczbie głosów obecnych na NWZA (%) - 55,95 %.

  2) Frinanti Limited.:
  Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA - 4 685 833,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 4 685 833,
  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) - 29,05 %,
  Udział w liczbie głosów obecnych na NWZA (%) - 44,05 %.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie ESPI