RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/10/12

  (41/2015) Zwiększenie udziałów w The Digitals do 100% po spełnieniu warunków zawieszających

  Zarząd MEDIACAP S.A. (Emitent) - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2015 z dnia 07 października 2015 r. dotyczącego zawarcia w dniu 6 października 2015 r. przez Emitenta warunkowej umowy sprzedaży 24,5% udziałów w agencji interaktywnej The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – informuje, iż w dniu 12 października 2015 r. spełnione zostały przewidziane w ww. umowie sprzedaży warunki zawieszające.

  W związku ze spełnieniem warunku zawieszającego Emitent stał się jedynym wspólnikiem w spółce The Digitals.

  Warunkami zawieszającymi transakcji była sprzedaż na rzecz Sprzedawcy przez The Digitals 459 udziałów w spółce zależnej The Digitals, tj. w spółce EDGE Technology Sp. z o.o. z siedzibą Rzeszowie (dalej „EDGE”), jak również, objęcie przez Sprzedawcę 80 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym EDGE. Udziały zbywane oraz nowotworzone stanowić będą łącznie 49% udziałów w kapitale zakładowym EDGE oraz reprezentować będą taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

   

  Raport w systemie EBI