RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/10/20

  (42/2015) Poszerzenie składu Zarządu Spółki

  Zarząd Spółki MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 października 2015 r. podjęła uchwały w zakresie m.in.:

  - powołania na trzyletnią kadencję Pana Marcina Jeziorskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu;
  - powołania obecnego Członka Zarządu Panią Edytę Gurazdowską na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

  Uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia.

  Po zmianach skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:
  - Jacek Olechowski – Prezes Zarządu;
  - Edyta Gurazdowska – Wiceprezes Zarządu;
  - Marcin Jeziorski – Wiceprezes Zarządu.

  Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest życiorys Pana Marcina Jeziorskiego. Życiorys Pani Edyty Gurazdowskiej stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 20/2013.

  Podstawa prawna § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie EBI