RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2015/10/29

  (44/2015) Wniosek o podjęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r., Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 października 2015 r. złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o podjęcie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

   

  Raport w systemie EBI