RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/01/29

  (3/2016) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

  Zarząd MEDIACAP S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2016 roku, które będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  - raport za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.
  - raport za rok obrotowy 2015 r – 1 kwietnia 2016 r.
  - raport za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 r.
  - raport za II kwartał 2016 r. – 12 sierpnia 2016 r.
  - raport za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych podane będą do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie EBI