RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/06/13

  (7/2016) Mediacap SA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 13.06.2016 r.

  Zarząd Mediacap SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 13.06.2016 r.

  1)Posella Limited.:

  Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA - 9 137 131,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 9 137 131,
  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) -56,66 %,
  Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA (%) -79,52%.

  2)Frinanti Limited.:

  Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA - 2 352 196,
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 2 352 196,
  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) -14,58 %,
  Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA (%)- 20,48%.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI