RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/06/13

  (19/2016) Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

  Zarząd Mediacap SA informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mediacap SA (dalej: ZWZA) podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.:

  - wartość dywidendy: 1.918.008,48 PLN

  - wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję: 0,12 PLN

  - liczba akcji objętych dywidendą: 15 983 404 sztuk

  - dzień dywidendy: 23 czerwca 2016 r.

  - termin wypłaty dywidendy: 8 lipca 2016 r.

  Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie EBI