RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/06/22

  (20/2016) Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Emitenta, na kolejną, trzyletnią kadencję następujących osób:

  - Pana Jacka Olechowskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
  - Panią Edytę Gurazdowską, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,

  Życiorysy zawodowe powołanych członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółki, pod adresem https://www.mediacap.pl/o-grupie/zarzad/

  Życiorysy powołanych członków Zarządu zamieszczone zostały w załączniku.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie EBI