RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/07/12

  (22/2016) Korekta raportu bieżącego 21/2016

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 21/2016 opublikowanego w dniu 11 lipca 2016 r. Przedmiotem korekty raportu jest zmiana podstawy prawnej, na podstawie której raport został opublikowany, w związku z wejściem w dniu 3 lipca 2016 r. nowego brzmienia Regulaminu ASO, a w szczególności Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  W związku z powyższym błędną podstawę prawną: §3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", zastępuje się nową prawidłową podstawą prawną, tj.: pkt 16 Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

  Podstawa prawna: §4 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie EBI