RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/07/13

  (23/2016) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 29.01.2016 roku niniejszym informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego MEDIACAP SA za II kwartał 2016 z dnia 12.08.2016 roku na dzień 14.08.2016 roku.

  Podstawa prawna:

  §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie EBI