RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/07/14

  (9/2016) Transakcje dotyczące przeniesienia akcji pomiędzy osobami blisko związanymi z Prezesem Zarządu

  Zarząd Mediacap S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 14 lipca 2016 r. zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation) od spółki Posella Limited z siedzibą w Larnace, będącej podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Pana Jacka Olechowskiego, oraz spółki Posella IF1 Limited z siedzibą w Mriehel, będącej podmiotem pośrednio kontrolowanym przez Pana Jacka Olechowskiego, dotyczących transakcji dokonanych w dniach 11 i 13 lipca 2016 r. w odniesieniu do akcji Emitenta.

  Treść przedmiotowych powiadomień została zamieszczona w załączniku.

  Załączniki:

  Posella_all.pdf

  Podstawa prawna:
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI