RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/07/26

  (13/2016) Publikacja prospektu emisyjnego MEDIACAP S.A.

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 26 lipca 2016 r. Spółka opublikowała prospekt emisyjny, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.mediacap.pl oraz na stronie internetowej Millennium Dom Maklerski S.A. www.millenniumdm.pl.

   Prospekt emisyjny MEDIACAP S.A. został sporządzony przez Emitenta w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D.

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w dniu 22 lipca 2016 r. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2016.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI