RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/08/03

  (14/2016) Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji na NewConnect

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2016 roku złożył wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynku równoległym) 18 419 368 akcji Spółki zwykłych na okaziciela, w tym: 10 000 000 akcji serii A, 1 134 880 akcji serii B, 4 992 662 akcji serii C, 2 291 826 akcji serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

  Przewidywana przez Spółkę data rozpoczęcia obrotu wyżej wymienionych akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynku równoległym) to 11 sierpnia 2016 roku. Równocześnie Zarząd Spółki złożył wniosek o wykluczenie z dniem 10 sierpnia 2016 roku z obrotu na rynku Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect dotychczas notowanych akcji Emitenta (akcji serii A, serii B oraz serii C).

   

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI