RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/08/09

  (16/2016) MEDIACAP SA Korekta numeracji raportów bieżących

  Zarząd Mediacap SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w raporcie bieżącym nr 16/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, wystąpiła omyłka redakcyjna w numeracji raportu. Omyłka polegała na błędnym określeniu numeru raportu bieżącego.

  Było: Raport bieżący nr 16/2016

  Powinno być: Raport bieżący nr 15/2016

  W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

  Kolejny raport bieżący został oznaczony numerem 16/2016

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI