RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/08/09

  (17/2016) Wykluczenie akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") pragnie poinformować, że w dniu 9 sierpnia 2016 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 821/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wykluczenia, z dniem 11 sierpnia 2016 roku, na wniosek Spółki, akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Emitenta oznaczonych kodem "PLEMLAB00018" z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

  Zlecenia maklerskie na akcje spółki MEDIACAP SA przekazane do ASO na rynku NewConnect, a nie zrealizowane do dnia 10 sierpnia 2016 roku (włącznie) tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI