RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/08/10

  (1/2016) Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

  Zarząd Mediacap SA (dalej: "Spółka", "Emitent") działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) pragnie poinformować, że w dniu 10 sierpnia 2016 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do systemu ESPI w typie "EMITENT" - dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

   Spółka rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI z dniem dzisiejszym.

  Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI