RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/10/14

  (3/2016) Informacja o planowaniu połączenia spółek zależnych Emitenta

  MEDIACAP S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 października 2016 r. powziął informację o planowanym połączeniu IQS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z IQS Online sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").

  Według informacji uzyskanych przez Zarząd Emitenta, połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 KSH. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI