RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/12/05

  (6/2016) Powzięcie informacji o przyjęciu oferty spółki zależnej

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej: Emitent) informuje, że spółka zależna od Emitenta - Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka Zależna") powzięła w dniu 5 grudnia 2016 r. informację, iż podmiot z branży usługowej wybrał ofertę Spółki Zależnej jako najkorzystniejszą w ramach przeprowadzonego przetargu.

  Zgodnie z ofertą Spółka Zależna od Emitenta świadczyć będzie przez 2 lata usługi w zakresie reklamy i promocji.

  Strony w najbliższym czasie przystąpią do przygotowywania treści umowy ostatecznej. Przewidywana łączna wartość kontraktu, przez cały okres jego trwania przekroczy 20% kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, że będzie to kontynuacja zawartej z tym kontrahentem umowy w 2014 roku, jednakże przewidywana wartość jest o ponad 20% wyższa od dotychczasowych ustaleń pomiędzy stronami.

   

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI