RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/02/17

  (5/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

  Zarząd spółki Mediacap SA (dalej: ,,Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Filipa Friedmanna z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 17 lutego 2017 roku. Pan Filip Friedmann jako powód rezygnacji podał przyczyny osobiste.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI