RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/02/27

  (6/2017) Powołanie (dokoptowanie) Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Mediacap SA (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z wcześniejszą rezygnacją Pana Filipa Friedmanna z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku, na podstawie §15 ust. 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 1/02/2017 w sprawie powołania (dokooptowania) z dniem 27 lutego 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Olechowskiego.

  Rada Nadzorcza przedstawi dokooptowanego członka Rady Nadzorczej do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest życiorys Pana Marcina Olechowskiego.

  Podstawa prawna

  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI