RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/03/29

  (12/2017) Zawarcie umów kredytu przez spółkę zależną

  Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29.03.2017 r. spółka zależna od Emitenta - The Digitals sp. z o.o. (dalej: "Spółka") zawarła dwie umowy kredytu z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej: "Bank") z siedzibą w Katowicach.

  Umowy dotyczą udzielenia przez Bank:

  - kredytu w rachunku bieżącym Spółki do kwoty 700.000 zł na okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia, oraz;

  - kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej do wysokości 1.850.000 zł również na okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia.

  Środki pieniężne udostępnione w ramach ww. umów kredytowych zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącego kapitału obrotowego Spółki.

  Warunki kredytowe uzyskane przez Spółkę The Digitals sp. z o.o. nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

  Emitent uznaje powyższe umowy za istotne z uwagi na ich łączną wartość.
  Podstawa prawna

  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI