RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/04/05

  (13/2017) Zlecenie o wartości do 2,5 mln zł

  Zarząd MEDIACAP SA (dalej: "Emitent") informuje, że powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta w segmencie marketingowym otrzymała zlecenia na świadczenie usług reklamowych od firmy z branży FMCG (dalej: „Klient”). Strony w najbliższym czasie przystąpią do przygotowywania treści umowy ostatecznej.

  Emitent uznał informację za istotną ze względu na planowany skumulowany przychód, który wyniesie ponad 2,5 miliona złotych tytułem realizacji zleceń dla Klienta do marca 2018 r.

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI