RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/05/21

  (17/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

  Zarząd Spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 roku, niniejszym informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu okresowego MEDIACAP SA za I kwartał 2017 z dnia 30.05.2017 roku na dzień 24.05.2017 roku.

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Osoby reprezentujące Spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w sytemie ESPI