RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/11/10

  (30/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP SA ("SPÓŁKA") informuje o zwołaniu na dzień 11 grudnia 2017 r. na godz. 12:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz ich uzasadnienie, a także formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w ESPI