RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/11/17

  (31/2017) Wygrany przetarg na obsługę klienta z branży alkoholowej

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że spółka zależna od Emitenta - The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka Zależna") powzięła informację, że podmiot z branży alkoholowej (dalej: "Klient") wybrał ofertę Spółki Zależnej jako najkorzystniejszą w ramach przeprowadzonego przetargu.

  Zgodnie z ofertą Spółka Zależna od Emitenta świadczyć będzie usługi promocyjne produktów Klienta.

  Strony w najbliższym czasie przystąpią do przygotowywania treści umowy ostatecznej. O zawarciu umowy Emitent poinformuje za pośrednictwem odrębnego komunikatu.

  Przewidywana łączna wartość kontraktu, przez czas jego obowiązywania, przekroczy 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym Emitent zdecydował o podaniu informacji o umowie do publicznej wiadomości.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI