RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/12/18

  (37/2017) Zawarcie strategicznej umowy z Polsat Media

  Zarząd spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent") informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia") zawarła z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Polsat Media") umowę pozyskiwania reklam do kanałów TalentMedia (dalej: "Umowa").

  Umowa ma charakter partnerski, a jej przedmiotem jest świadczenie usług Branded Content dla klientów Polsat Media. TalentMedia będzie wyłącznym MCN w Polsce, świadczącym usługi na rzecz Polsat Media. Zrzeszeni w sieci ​TalentMedia twórcy treści będą częścią oferty Polsat Media AdTube. Polsat Media będzie również wyłącznym reprezentantem TalentMedia we współpracy z domami mediowymi.

  Umowa została zawarta na czas określony 3 lat, z możliwością jej rozwiązania w przypadku nie osiągnięcia założonego przychodu za pierwsze półrocze 2018 r. W przypadku nie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w terminie 30 dni przed końcem okresu jej obowiązywania, zostanie ona przedłużona o kolejny rok.

  Postanowienia umowne nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.

  Przewidywana wartość przychodów z zawartej umowy w pierwszym roku jej obowiązywania może przekroczy

  3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym Emitent zdecydował o podaniu informacji o umowie do publicznej wiadomości.

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI