RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/02/13

  (4/2018) Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 30 października 2017 r., informuje, że w dniu 13 lutego 2018 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek IQS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") z IQS Data sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").
  Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

  Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

   

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne