RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/02/22

  (5/2018) Szacunkowe przychody MEDIACAP SA za 2017 r.

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Szacowane przychody ze sprzedaży w Q4 2017 wyniosły 26,8 mln PLN (wzrost o 17,7 % wobec Q4 2016). Narastająco przychody od początku roku wyniosły 75,0 mln PLN (wzrost o 11,3% r/r) i były najwyższe w historii Grupy.

  Realizacja strategicznych celów operacyjnych związanych z rozwojem platform technologicznych Opinie.pl, Talentmedia i Plastream przebiegała zgodnie z założeniami Strategii 2020. Szacowane przychody proforma ze sprzedaży nowych modeli biznesowych wyniosły w ramach kwartału łącznie 8,1 mln PLN (wzrost o 41,5% względem 2016). Narastająco przychody proforma z platform technologicznych przyniosły 21,8 mln PLN (wzrost o 47,0% r/r). Przychody z nowych modeli w 2017 roku stanowiły 27,2 % całkowitych przychodów, wobec 14,2% w 2016 r.

  Wybrane dane operacyjne nowych platform na koniec grudnia 2017 przedstawiają się następująco:

  Opinie.pl
  • szacowane przychody ze sprzedaży za 2017 rok wyniosły 11,4 mln PLN (wzrost o 22,3% r/r)
  • łączna liczba użytkowników wyniosła ponad 110 tysięcy (przekroczenie celu zakładanego na cały 2017 rok),
  • łączna liczba przeprowadzonych ankiet wyniosła 446 tys. sztuk (wobec 280 tysięcy w 2016 r.).

  Talentmedia.pl
  • szacowane przychody proforma ze sprzedaży za 2017 rok wyniosły 10,0 mln PLN (wzrost o 91,7% r/r)
  • średniomiesięczna oglądalność („Watchtime”) kanałów zarządzanych na wyłączność przez platformę wyniosła w Q4 2017 niemal 470 mln minut (wzrost o prawie 4% w stosunku do Q3 2017),
  • łączna liczba subskrybentów na koniec kwartału wyniosła 18,6 mln (wzrost o 12% wobec końca Q3).

  Plastream.pl
  • uruchomiono produkcyjnie Plastream Fashion, produkt służący do analizy garderoby na zdjęciu i przedstawieniu rekomendacji związanej z dostępnością produktów online;
  • zbudowano zespół Plastream w zakresie komercjalizacji, odpowiedzialny m.in. za sprzedaż międzynarodową;
  • rozpoczęto road show rozwiązania Plastream Context służącego do kontekstowej analizy treści foto i wideo w celu lepszego targetowania reklam;
  • Plastream został zaproszony przez firmę Microsoft do udziału w Slush 2017 w Helsinkach - największej konferencji dla innowacyjnych start-upów w Europie, gdzie moduł Plastream Fashion został zaprezentowany szerokiej grupie inwestorów i firm z branży Media & Entertainment.

  TERMIN PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ROCZNEGO ZA 2017
  Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego rocznego za 2017 r. nastąpi w dniu 13 marca 2018 r.
  Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

   

  Podstawa prawna:

  Art 17 MAR

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu