RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/02/27

  (6/2018) Rozpoczęcie współpracy z OBI przez spółkę zależną Talentmedia sp. z o.o.

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 27.02.2018 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia"), rozpoczęła współpracę ze spółkami OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwanymi dalej jako: "Klient") w zakresie przygotowania, realizacji i obsługi kampanii marketingowej marki OBI oraz asortymentu dostępnego w marketach Klienta.

  Strony obecnie są na końcowym etapie negocjowania treści umowy o współpracy. O zawarciu umowy Emitent poinformuje za pośrednictwem odrębnego komunikatu.

  Przewidywana wartość przychodów z zawartej umowy może przekroczyć 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym Emitent zdecydował o podaniu informacji o umowie do publicznej wiadomości.

   

  Podstawa prawna:

  Art. 17 MAR informacje poufne

  Osoby reprezentujące spółkę: Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu