RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/03/29

  (10/2018) Rejestracja przez Sąd rejestrowy połączenia spółek zależnych

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 29 marca 2018 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia spółek zależnych od Emitenta: IQS sp. z o.o. oraz IQS Data sp. z o.o.

  Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na IQS sp. z o.o. - jako jedynego wspólnika IQS Data sp. z o.o., całego majątku IQS Data sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie IQS Data sp. z o.o. bez przeprowadzania jej likwidacji zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

  Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego IQS sp. z o.o.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne