RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/04/23

  (11/2018) Zawarcie istotnej umowy z OBI przez spółkę zależną Talentmedia sp. z o.o.

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 6/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. informuje, że w dniu 23.04.2018 r. powziął informację, iż spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia"), zawarła ze spółkami OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Superhobby Market Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwanymi dalej jako: "Klient") umowę o współpracy w zakresie przygotowania, realizacji i obsługi kampanii marketingowej marki OBI oraz asortymentu dostępnego w marketach Klienta (dalej: "Umowa").

  Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 r., z możliwością jej rozwiązania wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie.

  Postanowienia umowne nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.

  Przewidywana wartość przychodów z zawartej umowy może przekroczyć 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym Emitent zdecydował o podaniu informacji o umowie do publicznej wiadomości

  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR