RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/05/30

  (17/2018) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 29 maja 2018 roku dokonała wyboru spółki Moore Stephens Central Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta za 2018 i 2019 rok.

  Umowa, która ma zostać zawarta z Moore Stephens Central Audit sp. z o.o., będzie przewidywała przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Mediacap S.A. za I półrocze 2018 r. i I półrocze 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mediacap S.A. za I półrocze 2018 r. i I półrocze 2019 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Mediacap S.A. za rok 2018 i rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mediacap S.A. za rok 2018 i rok 2019.

  Moore Stephens Central Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 82 jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3017.

  Emitent nie korzystał dotychczas z usług ww. podmiotu w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

  Podstawa prawna:

  Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe