RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/06/29

  (24/2018) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2018 r.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 26.06.2018 r.

   

  • Posella IF1 Limited:

  Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA – 9 361 820,

  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 9 361 820,

  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) – 50,83 %,

  Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA (%) – 77,64 %.

   

  • FAMILIAR S.A., SICAV-SIF:

  Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA – 900 000,

  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 900 000,

  Udział w ogólnej liczbie głosów (%) – 4,89 %,

  Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA (%) – 7,46 %.

   

  Podstawa prawna:

  art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie