RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

  • 2018/10/05

    (30/2018) Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na wyłączność z Polsat Media

    Zarząd spółki MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., niniejszym informuje, że w dniu 5 października 2018 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rozwiązała za porozumieniem stron wyłączną umowę pozyskiwania reklam do kanałów TalentMedia (dalej: "Umowa") z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie.

    Zarząd planuje, że kolejne umowy pozyskania reklam do kanałów TalentMedia będą miały charakter niewyłączny.