RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/02/28

  (6/2019) Zawarcie aneksów do istotnych umów o świadczenie usług dla klienta z branży usługowej

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 30/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., raportu 6/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. oraz raportu nr 29/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r. spółka zależna Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), zawarła aneks do umowy o współpracy w zakresie reklamy z podmiotem z branży usługowej (dalej: "Klient").

  Aneksem Strony zmieniły m.in. (i) przedmiot umowy, (ii) wysokość wynagrodzenia oraz (iii) czas trwania umowy.

  Ponadto w nawiązaniu do raportu nr 32/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. Emitent informuje, że w tym samym dniu, Spółka zawarła także aneks do umowy z Klientem i jego spółką powiązaną, o której mowa w tym raporcie.

  Aneksem Strony zmieniły m.in. (i) przedmiot umowy oraz (ii) czas trwania umowy.

  Oba aneksy przedłużają współpracę do dnia 31 grudnia 2019 r.

  Postanowienia umowne, wprowadzone aneksami, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.

  Wartość obu umów w okresie ich trwania przekracza 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym Emitent zdecydował o podaniu informacji o aneksach do umów do publicznej wiadomości.

   

  Podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne