RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/03/22

  (12/2019) Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 22 marca 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie pani Edyty Gurazdowskiej o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki powyżej progu 5%.

  Pełna treść zawiadomienia załączono do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna:

  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Edyta Gurazdowska - powiadomienie art. 69