RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/06/19

  (21/2019) Booost sp. z o.o. zmiany w strukturze udziałowej

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 20/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r., informuje, że w dniu 19 czerwca 2019 r. spółka zależna Emitenta, The Digitals sp. z o.o. odkupiła 35% udziałów w spółce Booost sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od pozostałych wspólników, tj. Pani Łucji Gdali i Pana Sławomira Kornickiego za cenę nominalną.

  Obecnie The Digitals sp. z o.o. posiada 100% udziałów Booost sp. z o.o. Powodem opisywanych zmian jest zamierzenie dokonania zwiększenia integracji operacyjnej struktur Grupy S/F.

  Jednocześnie Emitent informuje, że jedynym członkiem zarządu Booost sp. z o.o. jest Pan Piotr Hassine.

  Booost sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produktów i usług big data oraz performance marketing.