RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

  • 2019/06/26

    (22/2019) Podpisanie Term Sheet

    Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku spółka zależna od Emitenta, Talentmedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka zależna"), podpisała dokument ustalający wstępne warunki transakcji (dalej: "Term Sheet") ze wspólnikami spółki prowadzącej działalność w zakresie content marketing video (dalej: "Spółka"), dotyczący nabycia udziałów w Spółce, pozwalających Spółce zależnej, na osiągnięcie 100% udziałów oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

    Term Sheet określa wstępne oczekiwania stron w zakresie harmonogramu transakcji i warunków finansowych, składu organów i sposobu ich powoływania oraz zasad reprezentacji i prowadzenia spraw Spółki, jak również ograniczeń w rozporządzaniu jej udziałami, zakazów konkurencji i zobowiązań do zachowania poufności. Przeprowadzenie transakcji uzależnione jest od satysfakcjonującego zakończenia due diligence Spółki.

    Term Sheet będzie podstawą prowadzenia negocjacji w zakresie szczegółowych warunków transakcji na zasadzie wyłączności do końca lipca br., przy czym zakończenie negocjacji planowane jest również na koniec lipca br.