RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/06/27

  (26/2019) Zmiany w strukturze LT Group sp. z o.o.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje o dokonaniu zmian w strukturze LT Group sp. z o.o. (dalej: "Spółka zależna").

  W dniu 27 czerwca 2019 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej postanowiło o zmianie firmy Spółki zależnej na Lifetube sp. z o.o.

  Ponadto Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej odwołało z funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Piotra Prajsnara oraz Pana Jerzego Kotkowskiego. Jednocześnie do pełnienia funkcji Członków Rady nadzorczej powołano Pana Krystiana Botko oraz Panią Lidiję Vukić, Członków Zarządu TalentMedia sp. z o.o. Skład Rady nadzorczej Spółki zależnej przedstawia się następująco:

  - Pan Robert Rafał - Członek Rady Nadzorczej,

  - Pan Krystian Botko - Członek Rady Nadzorczej,

  - Pani Lidija Vukić - Członek Rady Nadzorczej.