RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/06/28

  (27/2019) Powołanie Członka Zarządu w spółce zależnej

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż powziął informację, że Rada Nadzorcza spółki zależnej od Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka zależna"), powołała Panią Annę Arkuszewską do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki zależnej.

  Wobec powyższego aktualny skład Zarządu w Spółce zależnej przedstawia się następująco:

  Marcin Jeziorski - Prezes Zarządu

  Anna Arkuszewska - Członek Zarządu

  Członkowie Zarządu powołani są na czas nieoznaczony.