RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/10/08

  (33/2019) Transakcja przejęcia 100% udziałów Gamellon sp. z o.o. przez TalentMedia sp. z o.o., zwiększenie udziału Emitenta w kapitale zakładowym TalentMedia do 61,44% oraz zmiana jej nazwy na LTTM

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku informuje, że w dniu 7 października 2019 r. spółka zależna Emitenta, TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TalentMedia") zawarła ze wspólnikami spółki Gamellon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Gamellon", "Spółka") umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 100% udziałów Gamellon.

  Gamellon jest spółką prowadzącą działalność w zakresie content marketing video. Jej przychody za 2018 rok wyniosły 7,6 mln PLN, przy 0,5 mln PLN zysku brutto. Na inventory spółki składają się 163 kanały, 1008 mln średniomiesięcznego watchtime (dane za wrzesień 2019) i 49 mln subskrypcji.

  W ramach transakcji TalentMedia nabyła 225 udziałów Gamellon (dalej: "Udziały"), które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki za łączną cenę 3.000.000 zł (dalej: "Cena"). Zapłata Ceny została rozłożona na trzy raty, a własność Udziałów przechodzi na TalentMedia w dniu zapłaty pierwszej transzy w wysokości 1.000.000 zł. Zapłata drugiej raty w wysokości 500.000 zł nastąpi do 1 lipca 2020 r. a trzeciej raty do 30 lipca 2021 r. Wysokość trzeciej raty jest uzależniona od realizacji określonych KPI dotyczących przychodów oraz inventory.

  Dodatkowo tego samego dnia strony powołały nową spółkę Mellon Media sp. z o.o. (dalej: "Mellon Media"), w której TalentMedia objęło 52% udziałów w kapitale zakładowym, a dotychczasowi wspólnicy Gamellon, resztę udziałów w kapitale zakładowym. Przedmiotem działalności Mellon Media będzie produkcja własnych treści wideo, publikowanych przede wszystkim na platformie YouTube.

  Tego samego dnia Zgromadzenie Wspólników TalentMedia zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego TalentMedia o kwotę 10.300 zł, poprzez utworzenie 206 nowych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 10.300 zł, które zostały objęte przez Emitenta za łączną kwotę w wysokości 1.000.000,22 zł (4.854 zł/udział). Z dniem rejestracji zmian w umowie spółki TalentMedia kapitał zakładowy wynosił będzie 175.950 zł i będzie dzielił się na 3.519 udziałów, wobec 3.313 udziałów przed podniesieniem kapitału. Emitent będzie posiadał 61,44% udziałów w kapitale zakładowym TalentMedia, wobec 59,04% udziałów przed podniesieniem kapitału. Implikowana wartość pre-money TalentMedia tego podwyższenia wyniosła 16,1 mln zł ( 3.313 * 4.854 zł).

  Ponadto ze względu na integrację operacyjną spółek grupy kapitałowej TalentMedia, na Zgromadzeniu Wspólników postanowiono o zmianie nazwy Spółki na LTTM sp. z o.o. Marka LTTM będzie parasolem nad markami handlowymi: LifeTube, TalentMedia, Gamellon, Mellon Media i HubYT. Szacowane przychody proforma LTTM, po przejęciu Gamellon, wyniosą ok. 70 mln PLN w bieżącym roku.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR