RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/11/15

  (37/2019) Zlecenia o znacznej wartości

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. powziął informację, iż skumulowany przychód spółki zależnej od Emitenta w segmencie marketingowym, ze zleceń otrzymanych od klienta z branży FMCG (dalej: "Klient") na świadczenie usług reklamowych w 2019 r. przekroczył istotną wartość.

  Emitent uznał informację za istotną ze względu na skumulowany przychód, ze wskazanych wyżej zleceń, który przekroczył 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni.

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR