RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/11/19

  (38/2019) Przegląd rynku pod kątem partnera dla Plastream Sp. z o.o.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje, że podjął decyzję o przeprowadzeniu przeglądu rynku pod kątem partnera strategicznego do dalszego rozwoju w obszarze analizy video, w ramach oferty spółki zależnej Plastream sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  Działanie to jest prowadzone w nawiązaniu do "Strategii 2020" opublikowanej przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 18/2017 z dnia 24 maja 2017 r. i zaktualizowanej w marcu 2018, w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 16 marca 2018 r oraz w kontekście pozytywnych wyników prac nad rozpoznawaniem obrazu.
  Zarząd będzie informował o wynikach tego procesu w kolejnych raportach bieżących.
  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 1 MAR