SPÓŁKA

Struktura akcjonariatu na dzień 21-12-2017 r.

Struktura akcjonariatuLiczba głosówAkcjonariat według liczby głosów/akcji
Posella IF1 Limited9 361 82050,83%
Edyta Gurazdowska719 4563,91%
Posella Limited319 2161,73%
Jacek Olechowski60 0000,33%
Artur Osuchowski40 0000,22%
Julian Kozankiewicz33 6980,18%
Hubert Janiszewski25 0000,14%
Pozostali7 860 17842,67%
Łącznie18 419 368100%

 

Kapitał zakładowy emitenta tworzy  920 968,40 PLN, w tym

  1. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A,
  2. 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji serii B,
  3. 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje serii C,
  4. 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji serii D.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,05 zł (pięć groszy).